СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ «АКВ ГАРАНТ»

БИЗНЕС БЕЗ РИСКА

Телефон: +38(044) 253-88-55
Телефакс: +38(063) 365-53-76
Адрес: 03062, г. Киев, пр. Победы, 67
E-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

 • Страхование финансовых рисков

  Страхование финансовых рисков позволит Вам компенсировать финансовые убытки полученные ...

  Подробнее
 • Страхование туристов

  Этот вид страхования позволяет туристу, находясь за границей в деловой поездке или на отдыхе...

  Подробнее
 • Страхование от несчастного случая

  По данным программам страхования АСК “АКВ Гарант” выплачивает своим клиентам компенсацию из-за...

  Подробнее
 • Страхование грузов

  АСК “АКВ Гарант” страхует грузы, перевозимые любым видом транспорта, Полис действует как на территории Украины, так и за рубежом.

  Подробнее

ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕР ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АКВ ГАРАНТ»!

Правління ПрАТ «СК «АКВ ГАРАНТ», надалі – товариство, повідомляє про проведення
річних загальних зборів акціонерів товариства, які відбудуться
22 квітня 2016 року о 12.00 за місцевим часом, за місцезнаходженням товариства:
м. Київ, проспект Перемоги, 67, кім.404.

Реєстрація учасників для участі у загальних зборах здійснюється за зазначеною вище адресою у день проведення загальних зборів, початок реєстрації - 11.00, закінчення реєстрації - 11.45 за місцевим часом. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 18.04.2016 року 24.00.

Порядок денний:

 • 1. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.
 • 2. Обрання голови та секретаря зборів.
 • 3. Затвердження звіту Внутрішнього аудиту Товариства за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за звітний період.
 • 4. Затвердження звіту Ревізійної комісії за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за звітний період.
 • 5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства за 2015 рік
 • 6. Затвердження результатів діяльності Товариства, річної фінансової звітності за 2015 рік та висновку зовнішнього аудитора по результатах перевірки діяльності товариства за 2015 рік.
 • 7. Розподіл прибутку і збитків Товариства за підсумками 2015 року.
 • 8. Перевибори правління Товариства.
 • 9. Призначення на посаду внутрішнього аудитора Товариства.
 • 10. Перевибори Ревізійної комісії Товариства.
 • 11. Про надання попередньої згоди на укладання значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом року.
 • 12. Надання повноважень виконавчому органу ПрАТ «СК «АКВ ГАРАНТ» щодо вчинення дій, пов’язаних з вчиненням Товариством значних правочинів на які була отримана попередня згода загальних зборів.
 • 13. Затвердження нової редакції Cтатуту Товариства.
 • 14. Визначення основних напрямів діяльності товариства і затвердження планів на 2016 рік.

Для реєстрації акціонери повинні мати документ, що посвідчує особу; уповноважені представники акціонерів – доручення, оформлене згідно чинного законодавства України та документ, що посвідчує особу.

З матеріалами пов’язаними з проектами рішень загальних зборів з питань порядку денного акціонери можуть ознайомитись за місцезнаходженням Товариства за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, 67, кім.404 у робочі дні з 10.00 до 17.00, перерва з 13.00 до 14.00.

Посадова особа відповідальна за порядок ознайомлення – Голова Правління Ромасевич Я.В.

Акціонери мають право вносити пропозиції щодо питань порядку денного загальних зборів акціонерів товариства у відповідності до чинного законодавства України.

Довідки за телефоном: (044) 454-75-25,454-75-30,454-75-32.

З повагою, Голова Правління Ромасевич Я.В.

Новости от АКВ ГАРАНТ

Наши клиенты о нас

 • 1493_0001
 • Ukrimport
 • euro
 • kvadro